نمودار سازمانی

در شركت آريانيرو ساختار نيروي انساني متخصص و نفرات كليدي بنحوي طرح ريزي گرديده است كه امكان انجام كليه فعاليت هاي طراحي ، مهندسي و اجرا در زمينه هاي مختلف صنعتي و ساختماني تحقق يابد. اين شركت هم اكنون از همكاري بيش از 35 نفر نيروي متخصص در دفتر مركزي و بيش از 500 نيروي متخصص و تكنسين اجرائي در كارگاه ها بهره مند مي باشند .

 

پیوندهای مربوطه