قربانی
 • مهرداد قرباني سرابي
 • سمت : رئيس هيئت مديره
 • تحصيلات : كارشناس ارشد حقوق خصوصي
 • تاريخ فراغت از تحصيل : 1369
 • دانشگاه : آزاد اسلامي
 • سوابق :
  الف : از سال 1367 لغايت 1369 در سمت رئيس هيئت مديره شركت روان گازان
  ب : از سال 1369 لغايت 1380 در سمت مديرعامل شركت آريا نيرو
  ج : از سال 1380 تا كنون در سمت رئيس هيئت مديره شركت آريا نيرو
ابراهیم رضی پور
 • ابراهیم رضی پور
 • سمت: مدیر عامل و عضو هیت مدیره
 • تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات )
 • تاریخ فراغت از تحصیل: 1379
 • دانشگاه: دانشگاه آزاد تهران
 • سوابق: قائم مقام مدیر عامل، مدیر پروژه ها
مهدي حيدر زاده طاري
 • مهدی حیدر زاده طاری
 • سمت : عضو هيئت مديره
 • تحصيلات : دکتری مواد و متالوژی
 • تاريخ فراغت از تحصيل : 1369
 • دانشگاه : علم و صنعت
 • سوابق : مدير پروژه ها
امين اله روحاني
 • امین الله روحانی
 • سمت : عضو هيئت مديره
 • تحصيلات : كارشناسي ارشد
 • تاريخ فراغت از تحصيل : 1350
 • دانشگاه : علم و صنعت
 • سوابق
  الف : از سال 1350 لغايت 1352 در سمت مهندس ناظر اداره مهندسي ارتش
  ب : از سال 1352 لغايت 1354 در سمت رئيس كارگاه شركت ساختماني ريل
  ج : از سال 1354 لغايت 1357 در سمت رئيس كارگاه پروژه خطوط انتقال گاز مسير بيدبلند و تنگ پيرزال
  د : از سال 1357 لغايت 1360 رئيس كارگاه شركت فن آوران - انتقال شبكه آب شهرستان اسلامشهر
  ه : از سال 1360 لغايت 1364 در سمت رئيس كارگاه شركت مهرگوي مس سرچشمه
  و : از سال 1364 لغايت 1367 رئيس كارگاه شركا مهرگوي پتروشيمي رازي
  ز : از سال 1367 لغايت 1369 رئيس كارگاه شركت روان گازان
  ك : از سال 1369 لغايت 1372رئيس كارگاه شركت آريا نيروكارخانجات صنايع فلزي ايران
  ل : از سال 1372 لغايت 1373 مدير پروژه شركت آريا نيرو جاده مخصوص كرج مهندسی جنگ جهاد
  م : از سال 1373 لغايت 1375 مدير پروژه شركت آريا نيرو كارخانجات كمباين اراك
  ط : از سال 1376 لغايت 1378 رئيس كارگاه شركت آريا نيرو صنايع نظامي قدس
  ن : از سال 1378 لغايت 1379 مدير پروژه شرکت آريا نيرو پتروشيمي رازي
  ف : از سال 1380 تاكنون عضو هيئت مديره شركت آريا نيرو
ملیکا قربانی
 • ملیکا قربانی سرایی
 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • دانشجوی رشته معماری
 • دانشجوی ترم آخر دانشگاه آزاد
 • طراحی ساختمان و نقشه کشی